‘तृतीय रत्न’ हे नाटक कोणी लिहिले आहे?

A. ज्योतीबा फुले
B. ह.ना. आपटे
C. गोपाळ गणेश आगरकर
D. वि.वा. शिरवाडकर

1 Answer on “‘तृतीय रत्न’ हे नाटक कोणी लिहिले आहे?”

Leave a Comment