ताजमहल मध्ये कोणाची समाधी आहे?

A) मुमताज
B) हुमायू
C) अकबर
D) औरंगजेब

1 thought on “ताजमहल मध्ये कोणाची समाधी आहे?”

Leave a Comment