भारतातील कोणत्या नोटेवर गांधीजींचा फोटो नाही?

A) एक रुपयाच्या
B) पाच रुपयांच्या
C) दहा रुपयांच्या
D) यापैकी नाही

1 Answer on “भारतातील कोणत्या नोटेवर गांधीजींचा फोटो नाही?”

Leave a Comment