कोणत्या देशातील राष्ट्रपती फक्त एका वर्षासाठी असतो?

A) स्विझरलँड
B) जकार्ता
C) पेरू
D) अमेरिका

1 Answer on “कोणत्या देशातील राष्ट्रपती फक्त एका वर्षासाठी असतो?”

Leave a Comment