सिंधुताई सपकाळ यांना कोणत्या नावाने ओळखले जायचे?

A) ताई
B) अक्का
C) माई
D) काकू

1 thought on “सिंधुताई सपकाळ यांना कोणत्या नावाने ओळखले जायचे?”

Leave a Comment