सूर्य पृथ्वीच्या किती पट मोठा आहे?

A) 20 पट
B) 80 पट
C) 109 पट
D) 50 पट

1 Answer on “सूर्य पृथ्वीच्या किती पट मोठा आहे?”

Leave a Comment