5 च्या पाड्यातील सर्व संख्यांची बेरीज किती?

A. 285
B. 265
C. 275
D. 255

1 Answer on “5 च्या पाड्यातील सर्व संख्यांची बेरीज किती?”

Leave a Comment