सायबर गुन्हा घडण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्या बाबींचा समावेश होतो?

A. संगणक
B. नेटवर्क
D. वरीलपैकी दोन्ही
C. यापैकी काही नाही

1 Answer on “सायबर गुन्हा घडण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्या बाबींचा समावेश होतो?”

Leave a Comment