सप्टेंबर 1932 मध्ये करण्यात आलेला पुणे करार किंवा ‘येरावडा करार’ कोणा दोघांमध्ये करण्यात आला?

A. गांधी-आयर्विन
B. गांधी -डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर
C. राष्ट्रीय सभा- ब्रिटिश प्रधानमंत्री
D. गांधी-बॅ. जिना

1 Answer on “सप्टेंबर 1932 मध्ये करण्यात आलेला पुणे करार किंवा ‘येरावडा करार’ कोणा दोघांमध्ये करण्यात आला?”

Leave a Comment