सध्याचे कापड मंत्रालयाचे मंत्री कोण आहेत?

A. अशोक चव्हाण
B. अस्लम शेख
C. बाळासाहेब थोरात
D. जयंत पाटील
(Who is the current Minister of Textiles?)

1 Answer on “सध्याचे कापड मंत्रालयाचे मंत्री कोण आहेत?”

Leave a Comment