सत्यमेव जयते’ हे घोषवाक्य कोणी लोकप्रिय गेले?

A. सरदार वल्लभ भाई पटेल
B. लोकमान्य टिळक
C. मदन मोहन मालवीय
D. सरोजिनी नायडू

1 Answer on “सत्यमेव जयते’ हे घोषवाक्य कोणी लोकप्रिय गेले?”

Leave a Comment