महासागर जलाची दैनिक तापमान कक्षा कोणत्या घटकावर अवलंबून असते ?

A. आकाश स्थिती
B. हवेची स्थिरता किंबा अस्थिरता
C. सागरी जलाचे स्थरण
D. वरीलपेकी सर्व

1 Answer on “महासागर जलाची दैनिक तापमान कक्षा कोणत्या घटकावर अवलंबून असते ?”

Leave a Comment