बोराको येथील सार्वजनिक क्षेत्रातील लोहपोलाद प्रकल्पास खालीलपैकी कोणत्या देशाचे सहाय्य लागले आहे?

A. रशिया
B. जपान
C. ब्रिटन
D. जर्मनी

1 Answer on “बोराको येथील सार्वजनिक क्षेत्रातील लोहपोलाद प्रकल्पास खालीलपैकी कोणत्या देशाचे सहाय्य लागले आहे?”

Leave a Comment