पिकाच्या चांगल्या वाढीसाठी आणि विकासासाठी माती:हवा:पाणी यांचे प्रमाण —– असावे.

A. 50:25:25
B. 40:20:40
C. 30:30:40
D. 30:40:30

1 Answer on “पिकाच्या चांगल्या वाढीसाठी आणि विकासासाठी माती:हवा:पाणी यांचे प्रमाण —– असावे.”

Leave a Comment