दीनबंधू मित्र निखिल नील दर्पण कादंबरीचा प्रमुख विषय कोणता?

A. ग्रामीण लोकजीवन
B. निळ मळ्यांची उपयुक्तता
C. नीळ उत्पादन शेतकरी
D. भारतीय वृत्तपत्रे

Deenbandhu Mitra Nikhil Neel Darpan What is the main theme of the novel?

1 Answer on “दीनबंधू मित्र निखिल नील दर्पण कादंबरीचा प्रमुख विषय कोणता?”

Leave a Comment