जीवनसत्व आणि आजार यांच्याशी संबंधित खालीलपैकी कोणती जोडी चूक आहे?

A. जीवनसत्व अ – रातांधळेपणा
B. जीवनसत्व ब – बेरीबेरी
C. जीवनसत्व क – स्कर्व्ही
D जीवनसत्व इ – मनोविकृती

1 Answer on “जीवनसत्व आणि आजार यांच्याशी संबंधित खालीलपैकी कोणती जोडी चूक आहे?”

Leave a Comment