जागतिक गुंतवणूक गुरु म्हणून …….. यांना ओळखले जाते.

A. लक्ष्मीपती मित्तल
B. मुकेश अंबानी
C. वाॅरन बफे
D. बिल गेट्स

…… .. is known as the global investment guru.

1 Answer on “जागतिक गुंतवणूक गुरु म्हणून …….. यांना ओळखले जाते.”

  1. वाॅरन बफे
    गुंतवणुकीचा त्याचा दृष्टीकोन त्याच्या प्रसिद्ध गुंतवणुकीच्या टिपांमध्ये अनेकदा ओळखला जातो

Leave a Comment