चितगाव कटात सहभागी असलेल्या खालीलपैकी कोणत्या युवतींनी कलेक्टर स्टीव्हनची गोळ्या घालून हत्या केली?

A. शांती घोष व सूनिती चौधरी
B. कल्पना दत्त व बिना दास
C. बिना दास व अंबिका चक्रवर्ती
D. प्रीतीलता वड्डेदार व कल्पना दत्त

1 thought on “चितगाव कटात सहभागी असलेल्या खालीलपैकी कोणत्या युवतींनी कलेक्टर स्टीव्हनची गोळ्या घालून हत्या केली?”

Leave a Comment