खालीलपैकी कोणत्या प्रक्रियेतून CO2 ची निर्मिती होत नाही?

A. ज्वलन
B. श्वसन
C. सेंद्रिय विघटन
D. प्रकाश संश्लेषण

1 Answer on “खालीलपैकी कोणत्या प्रक्रियेतून CO2 ची निर्मिती होत नाही?”

Leave a Comment