आशियातील सर्वात मोठा साखर कारखाना ‘ वसंतदादा पाटील शेतकरी सहकारी साखर कारखाना’ खालीलपैकी कुठे आहे?

A. प्रवरानगर
B. अहमदनगर
C. सांगली
D. श्रीरामपूर

1 thought on “आशियातील सर्वात मोठा साखर कारखाना ‘ वसंतदादा पाटील शेतकरी सहकारी साखर कारखाना’ खालीलपैकी कुठे आहे?”

Leave a Comment