आपली सूर्यमाला ज्या दीर्घकेची सदस्य आहे, तिला… म्हणतात?

A. आकाश गंगा
B. तारका मंडळ
C. तारकासमूह
D. तेजोमय

1 Answer on “आपली सूर्यमाला ज्या दीर्घकेची सदस्य आहे, तिला… म्हणतात?”

Leave a Comment