Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people’s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people’s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

MPSC GK Latest Articles

महाराष्ट्र तलाठी भरती सराव पेपर – 2 | Talathi Bharti Sarav paper 2

महाराष्ट्र तलाठी भरती सराव पेपर – 2 | Talathi Bharti Sarav paper 2

महाराष्ट्र तलाठी भरती सराव पेपर – 2 | Talathi Bharti Sarav paper 2

सूचना:

  • ही टेस्ट सुरू करण्यासाठी “Start Quiz” या बटन वर क्लिक करा.
  • त्यानंतर टेस्ट झाल्यानंतर “Finish Quiz” या बटन वर क्लिक करा.
  • सर्व प्रश्नांची उत्तरे देऊन झाल्यावर च तुम्हाला result दिसेल.
  • प्रश्नांची उत्तरे बघण्यासाठी “View Question” या बटन वर क्लिक करा.
  • टेस्ट पूर्ण झाल्यानंतर तुमचं नाव नक्की लिहा म्हणजे Leaderboard मध्ये तुमचे नाव दिसेल .
  • काही अडचण असल्यास खाली “Comment Box” मध्ये लिहा.

0%
74

Maharashtra Talathi Bharti Sarav Paper 2

Maharashtra Talathi Bharti Sarav Paper 2

1 / 50

हात ओला करणे या वाक्प्रचाराचा खालीलपैकी अर्थ काय?

2 / 50

अनेकांना शास्त्रीय संगीतात रस नसतो - अधोरेखित वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा?( बीड 2014)

3 / 50

भरवशाचा म्हणीला टोणगा याचा अर्थ काय?( चंद्रपूर 2013)

4 / 50

'कपिलाषष्ठीचा योग येणे' या वाक्प्रचाराचा अर्थ ओळखा?(धुळे 2015)

5 / 50

खालीलपैकी चुकीचा अर्थ असलेले वाक्प्रचार कोणता?( हिंगोली 2012)

6 / 50

बोरा वारे........ प्रदेशात वाहतात?

7 / 50

'डाळ शिजणे' या वाक्प्रचाराचा अर्थ स्पष्ट करणारा खालीलपैकी योग्य पर्याय कोणता?(लातूर 2015)

8 / 50

'डोळ्यावर धुंदी चढणे' या वाक्प्रचाराचा अर्थ निवडा?( बीड 2014)

9 / 50

'अटकेपार झेंडा लावणे' म्हणजे काय?(वर्धा 2013)

10 / 50

रिक्त जागा भरा. दगडाला...... येणे?( अकोला 2012)

11 / 50

हातपाय हलवणे या वाक्प्रचाराचा नेमका अर्थ काय?( परभणी 2014)

12 / 50

ज्योतिबा फुलेंनी प्राथमिक शिक्षणाचे दृष्टीकोण.......... समोर मांडले होते?

13 / 50

खालील दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ पर्यायी शब्दांतून शोधा? ' अंग चोरणे'( परभणी 2014)

14 / 50

खालीलपैकी कोणता उद्योगधंदा हा महाराष्ट्राचा प्रमुख उद्योग धंदा मानला जातो, ज्यामुळे इंग्रजांच्या काळात राज्याच्या आर्थिक सुबत्तेस हातभार लागला?

15 / 50

'सूतोवाच करणे' या वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ ओळखा?(वर्धा 2016)

16 / 50

पुढील वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा - "चलबिचल होणे"(परभणी 2016)

17 / 50

चुकीचा अर्थ असलेला वाक्प्रचार?( सोलापूर 2014)

18 / 50

कोतवालास वयाच्या...... वर्षे वयापर्यंत पदावर काम करता येते?

19 / 50

'पाया घालने' या वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ ओळखा?(कोल्हापूर, बुलढाणा, औरंगाबाद, 2016)

20 / 50

'भाऊबंदकी असणे' या शब्दाचा अर्थ काय?

21 / 50

पावसाच्या पडणाऱ्या थेंबामुळे होणाऱ्या मातीच्या धुपीस........ असे म्हणतात?

22 / 50

'दाती तृण धरणे' या वाक्प्रचाराचा अर्थ ओळखा?( यवतमाळ 2012)

23 / 50

खालीलपैकी कोणता घटक भारतात मान्सून वारे वाहण्यासाठी कारणीभूत आहे?

24 / 50

कोरड्या व ओल्या फुग्याचा तापमापक कशाचे मोजमाप करण्यासाठी वापरतात?

25 / 50

कणिक तिंबणे, या वाक्प्रचाराचा अर्थ ओळखा?

26 / 50

'तोंड टाकणे' या वाक्प्रचाराचा अर्थ कोणता?(वर्धा 2015)

27 / 50

'अकलेचा कांदा' हा अलंकारिक शब्द कोणासाठी वापरतात?( हिंगोली 2012)

28 / 50

'उष्ट्या हाताने कावळा न हाकणे' वाक्प्रचाराचा पुढीलपैकी अचूक अर्थ कोणता ते सांगा?( यवतमाळ 2012)

29 / 50

बाष्पसंपृक्त हवेची सापेक्ष आद्रता किती असते?

30 / 50

"नाश होणे" या अर्थाचा वाक्प्रचार ओळखा?(उस्मानाबाद, ठाणे 2014)

31 / 50

'मुद्दाम दुर्लक्ष करणे' या अर्थाचा वाक्प्रचार ओळखा?(सोलापूर, सातारा, सांगली, गोंदिया, 2015)

32 / 50

'बार उडविणे' या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय?(वाशिम 2015)

33 / 50

"खलबत करणे" या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय?(कोल्हापूर 2014)

34 / 50

दगडावर रेघ या वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ ओळखा?( चंद्रपूर 2013)

35 / 50

'मनात मांडे खाणे' या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय?( नागपूर 2014)

36 / 50

'उंबराचे फूल' या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय?( लातूर 2014)

37 / 50

'अत्तराचे दिवे जाळणे' म्हणजे काय?( यवतमाळ 2012)

38 / 50

नैसर्गिक व शासकीय संकट या अर्थाचा वाक्प्रचार कोणता?( नागपूर 2012)

39 / 50

विसंवाद असणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय?( हिंगोली 2012)

40 / 50

'धुळभेट' या वाक्प्रचाराचा अर्थ कोणता?(वर्धा 2015)

41 / 50

'चौदावे रत्न दाखवणे' या वाक्प्रचाराचा अर्थ ओळखा?( उस्मानाबाद 2015)

42 / 50

'मुलाहिजा बाळगणे' या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय आहे?(जळगाव 2016)

43 / 50

'केसाने गळा कापणे' या वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ ओळखा?(वर्धा 2016)

44 / 50

भारतात पाऊल ठेवणारा पहिला इंग्रज कोण होता?

45 / 50

खालीलपैकी हवा प्रदूषणाचे प्रतिबंधात्मक उपाय कोणते?
अ) उर्जेचा कमी वापर
ब) ऊर्जेचा अधिक सक्षम वापर
क) सौर व पवन ऊर्जा वापर
ड) प्रदूषण सहनशील वनस्पतींची लागवड करणे

46 / 50

'पाणी पडणे', या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ स्पष्ट करणारा खालीलपैकी योग्य पर्याय कोणता?(लातूर 2015)

47 / 50

पुढील वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ सांगा? 'शिकस्त करणे'(नागपूर 2016)

48 / 50

"नाकीनऊ येणे" या वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ ओळखा?(बुलढाणा, गोंदिया, ठाणे, 2014)

49 / 50

'कोंडमारा होणे' या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय?( यवतमाळ 2012)

50 / 50

सांद्रीभवना दरम्यान उत्सर्जित होणाऱ्या उष्णतेस....... म्हणतात?


Pos.NameScorePoints
1Guest98 %49 / 50
2G m98 %49 / 50
3Gayatri Navale96 %48 / 50
4Guest90 %45 / 50
5Guest86 %43 / 50
6Guest86 %43 / 50
7Guest84 %42 / 50
8Guest82 %41 / 50
9Vishal walake80 %40 / 50
10Guest80 %40 / 50
11Vishal walake78 %39 / 50
12Guest78 %39 / 50
13Guest78 %39 / 50
14Pooja kagade78 %39 / 50
15Shreyash Sanjeev Temgire76 %38 / 50
16Gajanan Mahalle76 %38 / 50
17Shreyash76 %38 / 50
18Guest74 %37 / 50
19Sneha74 %37 / 50
20Guest72 %36 / 50
21Guest72 %36 / 50
22janardan gawali72 %36 / 50
23Sushant gorawade70 %35 / 50
24प्रियांका68 %34 / 50
25Guest68 %34 / 50
26Priyanka Kumar Shinde68 %34 / 50
27Kamini66 %33 / 50
28Guest66 %33 / 50
29Vaishnavi64 %32 / 50
30GORAKH TONGARE64 %32 / 50

Related Posts

Leave a comment

You must login to add a new comment.