जगातील किती टक्के लोक डाव्या हाताचा वापर करतात?

A) 11%
B) 25%
C) 30%
D) 10%

1 Answer on “जगातील किती टक्के लोक डाव्या हाताचा वापर करतात?”

Leave a Comment