असा कोणता प्राणी आहे जो काही आठवड्यांसाठी पाणी न पिता जिवंत राहू शकतो?

1 Answer on “असा कोणता प्राणी आहे जो काही आठवड्यांसाठी पाणी न पिता जिवंत राहू शकतो?”

Leave a Comment