RBI ने अंदाज लावला आहे कि 2021-2022 या आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या GDP मध्ये किती % वाढीचा दर असणार आहे?

A. 7.5%
B. 8.2%
C. 9.5%
D. 10.2%

1 Answer on “RBI ने अंदाज लावला आहे कि 2021-2022 या आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या GDP मध्ये किती % वाढीचा दर असणार आहे?”

Leave a Comment