NH-9 हा राष्ट्रीय महामार्ग कोणत्या शहरांना जोडतो?

A. पुणे – सातारा
B. पुणे – सोलापूर
C. सोलापुर – कोल्हापुर
D. ठाणे – मुंबई

1 Answer on “NH-9 हा राष्ट्रीय महामार्ग कोणत्या शहरांना जोडतो?”

Leave a Comment