सूर्याचे प्रकाश पृथ्वी वर यायला किती वेळ लागतो?

1 Answer on “सूर्याचे प्रकाश पृथ्वी वर यायला किती वेळ लागतो?”

  1. 8 minutes and 20 seconds, कारण सूर्य हा पृथ्वी पासून जवळ जवळ १५ करोड km लांब आहे त्यामुळे सूर्याचे प्रकाश पृथ्वी वर यायला चंद्राच्या मानाने जास्त वेळ लागतो

Leave a Comment