चंद्राचे प्रकाश पृथ्वी वर यायला किती वेळ लागतो?

1 Answer on “चंद्राचे प्रकाश पृथ्वी वर यायला किती वेळ लागतो?”

  1. उत्तर: 1.26 सेकंद, आणि चंद्र आणि पृथ्वी यांच्यातील अंतर 384,400 km च्या आस पास आहे.

Leave a Comment