e=mc2 हा सिद्धांत कोणी मांडला?

A. थॉमस एडिसन
B. आईस्टाईन
C. गॅलेलियो
D. न्यूटन

1 Answer on “e=mc2 हा सिद्धांत कोणी मांडला?”

Leave a Comment