Covid-19 साठी मूल्यांकन साधन सुरू करणारे भारतातील पहिले राज्य कोणते आहे?

A. गोवा
B. दिल्ली
C. केरळ
D. महाराष्ट्र

1 Answer on “Covid-19 साठी मूल्यांकन साधन सुरू करणारे भारतातील पहिले राज्य कोणते आहे?”

Leave a Comment