4 चा घन ८ च्या वर्गाच्या किती पट आहे?

A. एकपट
B. दुप्पट
C. तीनपट
D. चौपट

1 Answer on “4 चा घन ८ च्या वर्गाच्या किती पट आहे?”

Leave a Comment