34 वर्षांच्या सेवेनंतर INS गोमती कुठे बंद करण्यात आली?

A. गोवा
B. कोची
C. चेन्नई
D. मुंबई

1 Answer on “34 वर्षांच्या सेवेनंतर INS गोमती कुठे बंद करण्यात आली?”

Leave a Comment