26 नोव्हेंबर 2008 रोजी मुंबई येथे झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय पातळीवर…….. ही तपास यंत्रणा स्थापन करण्यात आली?

A. नॅशनल इन्वेस्टीगेशन एजन्सी
B. दहशतवाद विरोधी पथक
C. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
D. फोर्स वन

1 Answer on “26 नोव्हेंबर 2008 रोजी मुंबई येथे झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय पातळीवर…….. ही तपास यंत्रणा स्थापन करण्यात आली?”

Leave a Comment