24 कपाटाची किंमत ४७,७२० रुपये तर एका कपाटाची किंमत किती?

A. 2030
B. 203
C. 230
D. 2003

1 Answer on “24 कपाटाची किंमत ४७,७२० रुपये तर एका कपाटाची किंमत किती?”

Leave a Comment