21 जून २०२२ रोजी आठवा आंतरराष्ट्रीय योग दिन कुठे साजरा केला जाणार आहे?

A. मैसूर
B. जामनगर
C. राउलकेला
D. कोची

1 Answer on “21 जून २०२२ रोजी आठवा आंतरराष्ट्रीय योग दिन कुठे साजरा केला जाणार आहे?”

Leave a Comment