21 जानेवारी २०२२ पासून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे उपाध्यक्ष खालीलपैकी कोण बनले?

A. आशिष चव्हाण
B. गीता गोपीनाथ
C. पंकजा मुंडे
D. यापैकी नाही

1 Answer on “21 जानेवारी २०२२ पासून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे उपाध्यक्ष खालीलपैकी कोण बनले?”

Leave a Comment