2021 मध्ये भारताचा कितवा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यात आला?

A. 72 वा
B. 73 वा
C. 74 वा
D. 75 वा

1 Answer on “2021 मध्ये भारताचा कितवा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यात आला?”

Leave a Comment