2011 च्या जनगणनेनुसार भारतामध्ये जिल्ह्याची संख्या किती होती?

A. 420
B. 450
C. 500
D. 640

1 Answer on “2011 च्या जनगणनेनुसार भारतामध्ये जिल्ह्याची संख्या किती होती?”

Leave a Comment