1924 साली बेळगाव येथे झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनाचे खालीलपैकी कोण अध्यक्ष होते?

A. रासबिहारी बोस
B. महात्मा गांधी
C. सरोजिनी नायडू
D. जवाहरलाल नेहरू

1 Answer on “1924 साली बेळगाव येथे झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनाचे खालीलपैकी कोण अध्यक्ष होते?”

Leave a Comment