1922 च्या साराबंदी मोहिमेचे नेतृत्व कोणी केले?

A. वल्लभ भाई पटेल
B. चित्तरंजन दास
C. सुभाष चंद्र बोस
D. अरुणा असफअली

1 Answer on “1922 च्या साराबंदी मोहिमेचे नेतृत्व कोणी केले?”

Leave a Comment