1910 मध्ये कर्ममठाची स्थापना…. यांनी केली?

A. बाळशास्त्री जांभेकर
B. गोपाळ हरी देशमुख
C. गोपाळ गणेश आगरकर
D. धोंडो केशव कर्वे

1 Answer on “1910 मध्ये कर्ममठाची स्थापना…. यांनी केली?”

Leave a Comment