1906 च्या………… अधिवेशनात स्वराज्य हे काँग्रेसचे ध्येय असल्याचे दादाभाई नवरोजी यांनी पदावरून घोषित केले?

A. लाहोर
B. कराची
C. मुंबई
D. कोलकाता

1 Answer on “1906 च्या………… अधिवेशनात स्वराज्य हे काँग्रेसचे ध्येय असल्याचे दादाभाई नवरोजी यांनी पदावरून घोषित केले?”

Leave a Comment