19 जुलै 1969 साली देशातील किती प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले?

A. 12
B. 14
C. 16
D. 18

1 Answer on “19 जुलै 1969 साली देशातील किती प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले?”

Leave a Comment