11 मे आणि एक 13 मे 1998 रोजी झालेल्या अणू चाचण्यांचे सांकेतिक नाव काय होते?

A. आणि बुद्ध हसला
B. बुद्ध हसला
C. ऑपरेशन शक्ती
D. ऑपरेशन विजय

1 Answer on “11 मे आणि एक 13 मे 1998 रोजी झालेल्या अणू चाचण्यांचे सांकेतिक नाव काय होते?”

Leave a Comment