101 वी घटनादुरुस्ती ही पुढीलपैकी कोणत्या विषयाशी संबंधित आहे?

A. अबकारी कर
B. उत्पन्न कर
C. विक्रीकर
D. वस्तू व सेवा कर

1 Answer on “101 वी घटनादुरुस्ती ही पुढीलपैकी कोणत्या विषयाशी संबंधित आहे?”

Leave a Comment