1 ते 50 पर्यंतच्या सर्व सम संख्यांची एकूण बेरीज किती?

A. 625
B. 600
C. 2250
D. 650

1 Answer on “1 ते 50 पर्यंतच्या सर्व सम संख्यांची एकूण बेरीज किती?”

Leave a Comment