1 ऑगस्ट हा दिवस………… म्हणून साजरा केला जातो?

A. पंचायत राज दिवस
B. प्रशासन दिन
C. महसूल दिन
D. शासन आपल्या दारी दिन

1 Answer on “1 ऑगस्ट हा दिवस………… म्हणून साजरा केला जातो?”

Leave a Comment