. … हे महाराष्ट्रातील औष्णिक वीज केंद्र आहे?

A. खोपोली
B. तुर्भे
C. कोराडी
D. कोयना

1 Answer on “. … हे महाराष्ट्रातील औष्णिक वीज केंद्र आहे?”

Leave a Comment