हेमकुंड हे कोणत्या धर्माचे तीर्थस्थान आहे?

A. बौद्ध
B. हिंदू
C. शिख
D. यांपैकी नाही

1 thought on “हेमकुंड हे कोणत्या धर्माचे तीर्थस्थान आहे?”

Leave a Comment