हॅलेचा धूमकेतू दर 76 वर्षांनी दिसतो. यापूर्वी तो…… यावर्षी दिसला होता?

A. 1910
B. 1932
C. 1982
D. 1986

1 Answer on “हॅलेचा धूमकेतू दर 76 वर्षांनी दिसतो. यापूर्वी तो…… यावर्षी दिसला होता?”

Leave a Comment